Kontakt

Här hittar du adress- och kontaktdetaljer till skolans personal och lokaler. Om du har ett särskilt ärende, som frågor om datum och tider för Öppet Hus, information om våra program etc, gå in under respektive sida så når du rätt ansvarig person. På sidan Dokument & Blanketter finner du även våra styrdokument samt formulär för klagomål.

 

Besöks- och postadress

Gata Postnummer / Ort Telefonnummer E-post
Vanadisvägen 9 B 113 46 Stockholm 08-410 410 05  stockholm@cybergymnasiet.se

Skolledning

Namn Tjänst/Roll Telefonnummer E-post
Annika Hanberger rektor 08-410 410 05/ mobil: 0768-85 21 83 annika.hanberger@cybergymnasiet.se
Annelie Rohlin administrativ chef 08-410 410 10 annelie.rohlin@cybergymnasiet.se
Kristin Frössén specialpedagogisk koordinator
Peter Almström skolsköterska/kurator 0768-85 10 28 peter.almstrom@cybergymnasiet.se
Sarah Ahmed biträdande rektor NA/TE/SA 08-410 410 07 sarah.ahmed@cybergymnasiet.se
Vanessa Lenkel programchef EE/ES/EK/HU/HV 08-410 410 03 vanessa.lenkel@cybergymnasiet.se

 

Elevhälsoteam

Namn Roll Telefonnummer E-post
Anna Dominicus mentor 0768-85 10 23 anna.dominicus@cybergymnasiet.se
August Ferm specialpedagog 0768-85 10 24 august.ferm@cybergymnasiet.se
Carina Almström skolsköterska 0768-85 24 56 carina.almstrom@snitz.se
Cecilia Lomakka kurator cecilia.lomakka@cybergymnasiet.se
Lis-Marie Nilsson studie- och yrkesvägledare 08-410 410 22 lis-marie.nilsson@cybergymnasiet.se
Peter Almström skolsköterska/kurator 0768-85 10 28 peter.almstrom@cybergymnasiet.se
Tommy Grentzelius skolsköterska 0768-85 10 26 tommy.grentzelius@cybergymnasiet.se
Theo Lundmark studie- och yrkesvägledare 08-410 410 11 theo.lundmark@cybergymnasiet.se
Thomas Hägg mentor 0768-85 10 27 thomas.hagg@cybergymnasiet.se

 

Admin och övrig personal

Namn Roll Telefonnummer E-post
Britt Beckius reception / elevstöd 08-410 410 08 britt.beckius@cybergymnasiet.se
Djavad Zarabi elevstöd 08-410 410 09  djavad.zarabi@cybergymnasiet.se
Helene Wånggren elevassistent helene.wanggren@cybergymnasiet.se
Hanar Hikmat administration 08-410 410 30 hanar.hikmat@cybergymnasiet.se
Love Huldt Stödlärare ma/en love.huldt@cybergymnasiet.se
Michell Rocque elevstöd 0768-85 10 29 michell.rocque@cybergymnasiet.se
Mikael Keysendal elevassistent mikael.keysendal@cybergymnasiet.se
Maria Sziklay elevassistent maria.sziklay@cybergymnasiet.se
Marat Gaitov vaktmästare 0768-85 24 47 marat.gaitov@ppsab.com
Selma Granhäll administration 08-410 410 18 selma.granhall@cybergymnasiet.se
Victor Fagler IT 0768-85 10 13 victor.fagler@cybergymnasiet.se
Zara Elmi administration 08-410 410 06 zara.elmi@cybergymnasiet.se

Lärare

Namn Sign Ämneskombination E-post
Andreas Lindberg ALI  hi / sh andreas.lindberg@cybergymnasiet.se
Ann Dahlberg ADG foto ann.dahlberg@cybergymnasiet.se
Azad Marof AMF ma azad.marof@cybergymnasiet.se
Anna Boström ABM sv anna.bostrom@cybergymnasiet.se
Adam Bott ABT en / hi adam.bott@cybergymnasiet.se
Alexander Sääf ASF en / re alexander.saaf@cybergymnasiet.se
Amna Hurtic AHC en amna.hurtic@cybergymnasiet.se
Amina Henriksson AHN sv /svas amina.henriksson@cybergymnasiet.se
Birgitta Baecklund BBD bild birgitta.baecklund@cybergymnasiet.se
Björn Granberg BGG  dig skapande / animation bjorn.granberg@cybergymnasiet.se
Bladimir Carrasco Castro BCC  sp / en bladimir.carrasco.castro@cybergymnasiet.se
Christian Huldt CHT ma christian.huldt@cybergymnasiet.se
Carlos Holguín CHN ma carlos.holguin@cybergymnasiet.se
Cathrin Englund CED re / sh / hi cathrin.englund@cybergymnasiet.se
Diana Basulto Äikäs DBS sp / re tjänstledig
Edgardo Almonacid EAD ma / fy edgardo.almonacid@cybergymnasiet.se
Erik Härsten EHN Sociologi erik.harsten@cybergymnasiet.se
Eva Axelsson EAN sv / ty eva.axelsson@cybergymnasiet.se
Faramarz Moazzami FMI ma / byggnadsverk faramarz.moazzami@cybergymnasiet.se
Ghada Faik Sayegh GFS  mekatronik / ma ghada.faik.sayegh@cybergymnasiet.se
Göran Aspgren GAN idh / en goran.aspgren@cybergymnasiet.se
Hanna Wallin HWA kriminologi hanna.wallin@cybergymnasiet.se
Hanna Magnusson HMN sva hanna.magnusson@cybergymnasiet.se
Hanna Hjortek HHK bild hanna.hjortek@cybergymnasiet.se
Jessica Allansson JAN hi / litteratur föräldraledig
Joel Josefsson JJN sv / psykologi joel.josefsson@cybergymnasiet.se
Johan Fant JFT jap johan.fant@cybergymnasiet.se
Johan Swanljung JOS ma johan.swanljung@cybergymnasiet.se
Kamran Tabassi KTA idh / med. grundkurs kamran.tabassi@cybergymnasiet.se
Karin Hellström KHM bi / ke / nk föräldraledig
Katarina Maunsbach KMH ma / tof katarina.maunsbach@cybergymnasiet.se
Lennart Sjölander LSR regler- och belysningsteknik lennart.sjolander@cybergymnasiet.se
Lotta Grinder LGR en / fr lotta.grinder@cybergymnasiet.se
Linn Persson LPN nk linn.persson@cybergymnasiet.se
Ludwig Weingård LWD ma / datorteknik / programmering ludwig.weingard@cybergymnasiet.se
Maria Winther MWI musik maria.winther@cybergymnasiet.se
Mattias Holmlund MHD musik- och ljudprod / ensemble mattias.holmlund@cybergymnasiet.se
Matts Erik Eriksson MEN sh mattserik.eriksson@cybergymnasiet.se
Mikael Dehlén MIN bi / ge / nk mikael.dehlen@cybergymnasiet.se
Milad Farahdokht MFT ma / energiteknik milad.farahdokht@cybergymnasiet.se
Monica Tranquilli MOT sv / it monica.tranquilli@cybergymnasiet.se
Martin Arce Lindqvist MAL webb / media / digitalt skapande martin.arcelindqvist@cybergymnasiet.se
Maria-Olympia Giannali Atzelidis MOG en maria.giannali.atzelidis@cybergymnasiet.se
Madelene Zander MZR en / fr madelene.zander@cybergymnasiet.se
Mats Nilbratt MNT ke mats.nilbratt@cybergymnasiet.se
Mikael Keysendal MKL webbutv. mikael.keysendal@cybergymnasiet.se
Mathias Liljhammar MLR sh / jur / rättskunsk mathias.liljhammar@cybergymnasiet.se
Nebojsa Kostic NKC data/webb nebojsa.kostic@cybergymnasiet.se
Natalia Rodriguez NRZ frisör natalia.rodriguez@cybergymnasiet.se
Patrik Kinhult PKT idh / sv patrik.kinhult@cybergymnasiet.se
Rakib Shelah Ahmed RAK datorteknik / programmering / webb rakib.shelahahmed@cybergymnasiet.se
Rikard Levin RLN sv rikard.levin@cybergymnasiet.se
Rickard Öhman RÖN sh / hi / fi rickard.ohman@cybergymnasiet.se
Sara Skoglund SSD piano / gemu / musikteori sara.skoglund@cybergymnasiet.se
Stefan Ekstedt SET gitarr / musiklära stefan.ekstedt@cybergymnasiet.se
Sunghee Kim SKM koreanska sunghee.kim@cybergymnasiet.se
Sofia Malmström SMM sva sofia.malmstrom@cybergymnasiet.se
Svetlana Kaplia SKA  ma svetlana.kaplia@cybergymnasiet.se
Susanne Tungfelt STT frisör susanne.tungfelt@cybergymnasiet.se
Therese Rosengren TRN sva therese.rosengren@cybergymnasiet.se
Tomas Engström TEM sh tomas.engstrom@cybergymnasiet.se
Thorleif Alpberg TAG medieprod / graf / film thorleif.alpberg@cybergymnasiet.se
Ulrika Björnsdotter UBR ek ulrika.bjornsdotter@cybergymnasiet.se
Viktor Hagström VHM sh / hi viktor.hagstrom@cybergymnasiet.se

Mentorer

Klass Mentor E-post
EE17A Göran Aspgren goran.aspgren@cybergymnasiet.se
EE18A Nebojsa Kostic nebojsa.kostic@cybergymnasiet.se
EE18B Linn Persson linn.persson@cybergymnasiet.se
EE18B Therese Rosengren therese.rosengren@cybergymnasiet.se
EE19A
EK17A Adam Eriksson adam.eriksson@cybergymnasiet.se
EK17B Hanna Magnusson hanna.magnusson@cybergymnasiet.se
EK18A Ulrika Björnsdotter ulrika.bjornsdotter@cybergymnasiet.se
EKSA18A Johan Fant johan.fant@cybergymnasiet.se
EK19A
EK19B
ES17A Mattias Holmlund mattias.holmlund@cybergymnasiet.se
ES17A Stefan Ekstedt stefan.ekstedt@cybergymnasiet.se
ES17B Thorleif Alpberg thorleif.alpberg@cybergymnasiet.se
ES17C Martin Arce Lindqvist martin.arcelindqvist@cybergymnasiet.se
ES18A Mattias Holmlund mattias.holmlund@cybergymnasiet.se
ES18A Stefan Ekstedt stefan.ekstedt@cybergymnasiet.se
ES18B Hanna Hjortek hanna.hjortek@cybergymnasiet.se
ES18B Cathrin Englund cathrin.englund@cybergymnasiet.se
ES18C Ann Dahlberg ann.dahlberg@cybergymnasiet.se
ES18C Anna Boström anna.bostrom@cybergymnasiet.se
ES19A
ES19B
ES19C
HU17A Madelene Zander madelene.zander@cybergymnasiet.se
HU18A Eva Axelsson eva.axelsson@cybergymnasiet.se
HU18A Viktor Hagström viktor.hagstrom@cybergymnasiet.se
HU19A
HV19A
IM19a
NA17A Andreas Lindberg andreas.lindberg@cybergymnasiet.se
NA17B Mikael Dehlén mikael.dehlen@cybergymnasiet.se
NA18A Helene Wånggren helene.wanggren@cybergymnasiet.se
NA18A Kamran Tabassi kamran.tabassi@cybergymnasiet.se
NA18B Amina Henriksson amina.henriksson@cybergymnasiet.se
NA18B Faramarz Moazzami faramarz.moazzami@cybergymnasiet.se
NA19A
SA16A Maria-Olympia Giannali Atzelidis maria.giannali.atzelidis@cybergymnasiet.se
SA16B Joel Josefsson joel.josefsson@cybergymnasiet.se
SA17A Milad Farahdokht milad.farahdokht@cybergymnasiet.se
SA17A Erik Härnsten erik.harnsten@cybergymnasiet.se
SA17B Hanna Wallin hanna.wallin@cybergymnasiet.se
SA17B Matts Erik Eriksson mattserik.eriksson@cybergymnasiet.se
SA18A Rickard Öhman rickard.ohman@cybergymnasiet.se
SA18A Hanna Wallin hanna.wallin@cybergymnasiet.se
SA19A
SA19B
SA19C
TE17A Patrik Kinhult patrik.kinhult@cybergymnasiet.se
TE17B Ludwig Weingård ludwig.weingard@cybergymnasiet.se
TE17B Helene Wånggren helene.wanggren@cybergymnasiet.se
TE17C Christian Huldt christian.huldt@cybergymnasiet.se
TE18A Sofia Malmström sofia.malmstrom@cybergymnasiet.se
TE18A Katarina Maunsbach katarina.maunsbach@cybergymnasiet.se
TE18B Björn Granberg bjorn.granberg@cybergymnasiet.se
TE18B Alexander Sääf alexander.saaf@cybergymnasiet.se
TE18C Svetlana Kaplia svetlana.kaplia@cybergymnasiet.se
TE18C Lotta Grinder lotta.grinder@cybergymnasiet.se
TE19A
TE19B


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>