Dokument & Blanketter

Betygskopior

Frånvaroanmälan

Ledighetsansökan

Klagomål

LikabehandlingsplanBetygskopior
Beställning av betygskopior för fd elever kan du göra här.


Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan för elev görs i SchoolSoft. Saknar du konto, klicka här.
Sjukanmälan skall ske varje frånvarande dag av vårdnadshavare eller myndig elev.

Klicka här för att komma till SchoolSoft.


Ledighetsansökan
Klicka här för att öppna / skriva ut ledighetsansökan för elev.

Enligt skollagen ska elever i gymnasieskolan delta i den verksamhet som anordnas för den avsedda utbildningen. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Dock betraktas semesterresor ej som sådana skäl.

Mentor beviljar ledighet upp till tre (3) dagar. Längre ledighet beviljas av rektor.
Mentor ska alltid tillstyrka alternativt avstyrka vid ledighet längre än tre (3) dagar.

Underskriven ansökan ska vara elevens mentor tillhanda senast 14 dagar före första lediga dagen.

För att ansökan ska behandlas, krävs att den är komplett ifylld och inlämnad i tid.

Svar på ansökan lämnas via SchoolSoft.

I de fall skolan beviljar en sökt ledighet, måste eleven och i förekommande fall vårdnadshavare vara medveten om följande:

• Eleven måste själv ta kontakt med berörda lärare för att ta reda på vilka moment i undervisningen som man går miste om.

• Eleven ansvarar själv för att läsa in missade undervisningsmoment

• Missad undervisningstid kan ge sämre betygssunderlag inför betygssättning

• Läraren kan, när eleven är tillbaka, neka hjälp med moment som gicks igenom under ledigheten

• Eleven kan inte ställa några ekonomiska eller schematekniska krav på skolan för att ta igen förlorad undervisning

• Vid beslut om eventuella stödinsatser i berörda ämnen, kan ledigheten komma att tala emot detta


Klagomål
Här kan du lämna synpunkter på vårt sätt att bedriva undervisning på CyberGymnasiet Stockholm.

Klicka här för att komma till formuläret.

Dina synpunkter är viktiga för oss!


Likabehandlingsplan
Alla ska trivas och känna sig välkomna på vår skola.

Ingen mobbning, kränkande behandling, rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p.g.a. exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma på CyberGymnasiet.

Elever och personal förstår och agerar utifrån gemensamt förankrad värdegrund på skolan som stämmer väl överens med de demokratiska grunder skolan vilar på.

Klicka här för att läsa CyberGymnasiets plan för likabehandling.
Uppdaterad 2017-11-13


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>