Kontakt

Huvudman
PPS AB, Vanadisvägen 9 B 113 46 Stockholm, 08-410 410 45, info@ppsab.com 

Besöks- och postadress

Gata Postnummer / Ort Telefonnummer E-post
Vanadisvägen 9 B 113 46 Stockholm 08-410 410 08   stockholm@cybergymnasiet.se

Skolledning

Namn Tjänst/Roll Telefonnummer E-post
Homar Kadir rektor 08-410 410 05 homar.kadir@cybergymnasiet.se
Annelie Rohlin administrativ chef 08-410 410 10 annelie.rohlin@cybergymnasiet.se
Sarah Ahmed programchef NA/TE 08-410 410 07 sarah.ahmed@cybergymnasiet.se
Kristin Frössén programchef EK/SA/HU 08-410 410 01  kristin.frossen@cybergymnasiet.se
Vanessa Lenkel programchef EE/ES/HV 08-410 410 03 vanessa.lenkel@cybergymnasiet.se

 

Elevhälsoteam

Namn Roll Telefonnummer E-post
Andreas Blommé speciallärare 08-410 410 11  andreas.blomme@cybergymnasiet.se
Anna Schmidt skolsköterska 08-410 410 28 anna.schmidt@cybergymnasiet.se
Anna Lund kurator 08-410 410 23 anna.lund@cybergymnasiet.se
Camilla Hallström specialpedagog 08-410 410 25 camilla.hallstrom@cybergymnasiet.se
Heléne Hellström speciallärare 08-410 410 29 helene.hellstrom@cybergymnasiet.se
Helene Wånggren elevassistent helene.wanggren@cybergymnasiet.se
Kaxa Lindberg Robé kurator 08-410 410 27 kaxa.lindberg.robe@cybergymnasiet.se
Lis-Marie Nilsson Studie- och yrkesvägledare 08-410 410 22 lis-marie.nilsson@cybergymnasiet.se
Louise Olausson specialpedagog 08-410 410 26 louise.olausson@cybergymnasiet.se
Mahad Jimale elevassistent mahad.jimale@cybergymnasiet.se
Maria Sziklay elevassistent maria.sziklay@cybergymnasiet.se
Predrag Markovic elevassistent predrag.markovic@cybergymnasiet.se
Sandra Hördell Studie- och yrkesvägledare 08-410 410 24 sandra.hordell@cybergymnasiet.se
Selma Granhäll elevassistent selma.granhall@cybergymnasiet.se
Tamana Chander skolsköterska 08-410 410 30 tamana.chander@cybergymnasiet.se

 

Admin och övrig personal

Namn Roll Telefonnummer E-post
Anna Stenström  Lärande Fri Tid  08-410 410 61  anna.stenstrom@ppsab.com
Britt Beckius reception / elevstöd 08-410 410 08 britt.beckius@cybergymnasiet.se
Djavad Zarabi elevstöd 08-410 410 09  djavad.zarabi@cybergymnasiet.se
Marat Gaitov vaktmästare 0768-85 24 47 marat.gaitov@ppsab.com
Rudy Boto Mandjala elevstöd rudyboto.mandjala@cybergymnasiet.se
Radin Jabbarian administration 08-410 410 18 radin.jabbarian@cybergymnasiet.se
Victor Fagler IT 0768-85 10 13 victor.fagler@cybergymnasiet.se
Zara Elmi administration 08-410 410 06 zara.elmi@cybergymnasiet.se

Lärare

Namn Sign Ämneskombination E-post
Adam Eriksson AEN ekonomiämnen adam.eriksson@cybergymnasiet.se
Andreas Lindberg ALI  hi / sh andreas.lindberg@cybergymnasiet.se
Ann Dahlberg ADG foto ann.dahlberg@cybergymnasiet.se
Azad Marof AMF ma azad.marof@cybergymnasiet.se
Anna Boström ABM sv anna.bostrom@cybergymnasiet.se
Adam Bott ABT en / hi adam.bott@cybergymnasiet.se
Alexander Sääf ASF en / re alexander.saaf@cybergymnasiet.se
Amina Henriksson AHN sv /svas amina.henriksson@cybergymnasiet.se
Birgitta Baecklund BBD bild birgitta.baecklund@cybergymnasiet.se
Björn Granberg BGG  dig skapande / animation bjorn.granberg@cybergymnasiet.se
Bladimir Carrasco Castro BCC  sp / en bladimir.carrasco.castro@cybergymnasiet.se
Carlos Holguín CHN ma carlos.holguin@cybergymnasiet.se
Cathrin Englund CED re / sh / hi cathrin.englund@cybergymnasiet.se
Cigerhun Tayfun CTN fi cigerhun.tayfun@cybergymnasiet.se
Christina Wilkeståhl CWL sve / svas / en föräldraledig
Diana Basulto Äikäs DBS sp / re diana.basultoaikas@cybergymnasiet.se
Edgardo Almonacid EAD ma / fy edgardo.almonacid@cybergymnasiet.se
Elin Berglund EBD nk / elin.berglund@cybergymnasiet.se
Eva Axelsson EAN sv / ty eva.axelsson@cybergymnasiet.se
Ghada Faik Sayegh GFS  mekatronik / ma ghada.faik.sayegh@cybergymnasiet.se
Göran Aspgren GAN idh / en goran.aspgren@cybergymnasiet.se
Gunvor Plougsgaard Sundholm GPS bild g.p.s@cybergymnasiet.se
Hanna Magnusson HMN sva hanna.magnusson@cybergymnasiet.se
Hengameh Moadeli HMI en / re hengameh.moadeli@cybergymnasiet.se
Henrik Stawe HSE  sv / skrivande henrik.stawe@cybergymnasiet.se
Jessica Allansson JAN hi / litteratur jessica.allansson@cybergymnasiet.se
Joel Josefsson JJN sv / psykologi joel.josefsson@cybergymnasiet.se
Johan Fant JFT jap johan.fant@cybergymnasiet.se
Kamran Tabassi KTA idh / med. grundkurs kamran.tabassi@cybergymnasiet.se
Karin Elvers KES bi / ke / nk karin.elvers@cybergymnasiet.se
Katarina Maunsbach KMH ma / tof katarina.maunsbach@cybergymnasiet.se
Lennart Sjölander LSR regler- och belysningsteknik lennart.sjolander@cybergymnasiet.se
Lotta Grinder LGR en / fr lotta.grinder@cybergymnasiet.se
Ludwig Weingård LWD ma / datorteknik / programmering ludwig.weingard@cybergymnasiet.se
Maria Winther MWI musik maria.winther@cybergymnasiet.se
Mats Andersson MTS sh / hi mats.andersson@cybergymnasiet.se
Mattias Holmlund MHD musik- och ljudprod / ensemble mattias.holmlund@cybergymnasiet.se
Matts Erik Eriksson MEN sh mattserik.eriksson@cybergymnasiet.se
Mikael Dehlén MIN bi / ge / nk mikael.dehlen@cybergymnasiet.se
Mikael Soleman MSO ma / elmekanik / elkunskap mikael.soleman@cybergymnasiet.se
Milad Farahdokht MFT ma / energiteknik milad.farahdokht@cybergymnasiet.se
Monica Tranquilli MOT sv / it monica.tranquilli@cybergymnasiet.se
Magnus Olsen MAG datarelaterade kurser magnus.olsen@cybergymnasiet.se
Martin Arce Lindqvist MAL webb / media / digitalt skapande martin.arcelindqvist@cybergymnasiet.se
Maria-Olympia Giannali Atzelidis MOG en maria.giannali.atzelidis@cybergymnasiet.se
Madelene Zander MZR en / fr madelene.zander@cybergymnasiet.se
Martin Söderberg MSG sva martin.soderberg@cybergymnasiet.se
Martin Aliaga Bungerfeldt MAT sva martin.aliagabungerfeldt@cybergymnasiet.se
Mathias Liljhammar MLR sh / jur / rättskunsk mathias.liljhammar@cybergymnasiet.se
Natalia Rodriguez NRZ frisör natalia.rodriguez@cybergymnasiet.se
Patrik Kinhult PKT idh / sv patrik.kinhult@cybergymnasiet.se
Rakib Shelah Ahmed RAK datorteknik / programmering / webb rakib.shelahahmed@cybergymnasiet.se
Sara Skoglund SSD piano / gemu / musikteori sara.skoglund@cybergymnasiet.se
Stefan Ekstedt SET gitarr / musiklära stefan.ekstedt@cybergymnasiet.se
Susanna Osser SOR ty / en susanna.osser@cybergymnasiet.se
Sunghee Kim SKM koreanska sunghee.kim@cybergymnasiet.se
Svetlana Kaplia SKA  ma svetlana.kaplia@cybergymnasiet.se
Sarah Ahmed SAA ma sarah.ahmed@cybergymnasiet.se
Thorleif Alpberg TAG medieprod / graf / film thorleif.alpberg@cybergymnasiet.se
Ulrika Björnsdotter UBR ek ulrika.bjornsdotter@cybergymnasiet.se
Vanessa Lenkel VLL frisör vanessa.lenkel@cybergymnasiet.se
Viktor Hagström VHM sh / hi viktor.hagstrom@cybergymnasiet.se
Yvonne Molin YMN ma / datakurser yvonne.molin@cybergymnasiet.se

Mentorer

Klass Mentor E-post
EE15A Ghada Faik Sayegh ghada.faik.sayegh@cybergymnasiet.se
EE16A Kamran Tabassi kamran.tabassi@cybergymnasiet.se
EE17A Göran Aspgren goran.aspgren@cybergymnasiet.se
EE17A Magnus Olsen magnus.olsen@cybergymnasiet.se
EK15A Amina Henriksson amina.henriksson@cybergymnasiet.se
EK16A Ulrika Björnsdotter ulrika.bjornsdotter@cybergymnasiet.se
EK16A Azad Marof azad.marof@cybergymnasiet.se
EK16B Hengameh Moadeli hengameh.moadeli@cybergymnasiet.se
EK17A Mathias Liljhammar mathias.liljhammar@cybergymnasiet.se
EK17A Adam Eriksson adam.eriksson@cybergymnasiet.se
EK17B Diana Basulto Äikäs diana.basultoaikas@cybergymnasiet.se
EK17B Hanna Magnusson hanna.magnusson@cybergymnasiet.se
ES15A Stefan Ekstedt stefan.ekstedt@cybergymnasiet.se
ES15B Ann Dahlberg ann.dahlberg@cybergymnasiet.se
ES16A Sara Skoglund sara.skoglund@cybergymnasiet.se
ES16A Maria Winther maria.winther@cybergymnasiet.se
ES16B Henrik Stawe henrik.stawe@cybergymnasiet.se
ES16C Susanna Osser susanna.osser@cybergymnasiet.se
ES17A Mattias Holmlund mattias.holmlund@cybergymnasiet.se
ES17B Gunvor Plougsgaard Sundholm g.p.s@cybergymnasiet.se
ES17C Thorleif Alpberg thorleif.alpberg@cybergymnasiet.se
ES17C Martin Arce Lindqvist martin.arcelindqvist@cybergymnasiet.se
HU15A Jessica Allansson jessica.allansson@cybergymnasiet.se
HU16A Monica Tranquilli monica.tranquilli@cybergymnasiet.se
HU17A Madelene Zander madelene.zander@cybergymnasiet.se
HU17A Viktor Hagström viktor.hagstrom@cybergymnasiet.se
HV15A Anna Boström anna.bostrom@cybergymnasiet.se
HV15A Natalia Rodriquez natalia.rodriguez@cybergymnasiet.se
HV16A Anna Boström anna.bostrom@cybergymnasiet.se
HV16A Natalia Rodriguez natalia.rodriguez@cybergymnasiet.se
NA15A Adel Taherifard adel.taherifard@cybergymnasiet.se
NA16A Karin Elvers karin.elvers@cybergymnasiet.se
NA17A Andreas Lindberg andreas.lindberg@cybergymnasiet.se
NA17B Adam Bott adam.bott@cybergymnasiet.se
NA17B Mikael Dehlén mikael.dehlen@cybergymnasiet.se
SA15A Mats Andersson mats.andersson@cybergymnasiet.se
SA15A Cigerhun Tayfun cigerhun.tayfun@cybergymnasiet.se
SA15B Eva Axelsson eva.axelsson@cybergymnasiet.se
SA16A Johan Fant johan.fant@cybergymnasiet.se
SA16A Maria-Olympia Giannali Atzelidis maria.giannali.atzelidis@cybergymnasiet.se
SA16B Joel Josefsson joel.josefsson@cybergymnasiet.se
SA16B Selma Granhäll selma.granhall@cybergymnasiet.se
SA17A Cathrin Englund cathrin.englund@cybergymnasiet.se
SA17A Milad Farahdokht milad.farahdokht@cybergymnasiet.se
SA17B Johannes Lindberg johannes.lindberg@cybergymnasiet.se
TE15A Katarina Maunsbach katarina.maunsbach@cybergymnasiet.se
TE15B Björn Granberg bjorn.granberg@cybergymnasiet.se
TE15C Svetlana Kaplia svetlana.kaplia@cybergymnasiet.se
TE16A Yvonne Molin yvonne.molin@cybergymnasiet.se
TE16A Rakib Shelah Ahmed rakib.shelahahmed@cybergymnasiet.se
TE16B Edgardo Almonacid edgardo.almonacid@cybergymnasiet.se
TE16C Birgitta Baecklund birgitta.baecklund@cybergymnasiet.se
TE17A Patrik Kinhult patrik.kinhult@cybergymnasiet.se
TE17A Alexander Sääf alexander.saaf@cybergymnasiet.se
TE17B Ludwig Weingård ludwig.weingard@cybergymnasiet.se
TE17B Helene Wånggren helene.wanggren@cybergymnasiet.se
TE17C Mikael Soleman mikael.soleman@cybergymnasiet.se


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>