Kontakt

Här hittar du adress- och kontaktdetaljer till skolans personal och lokaler. Om du har ett särskilt ärende, som frågor om datum och tider för Öppet Hus, information om våra program etc, gå in under respektive sida så når du rätt ansvarig person. På sidan Dokument & Blanketter finner du även våra styrdokument samt formulär för klagomål.

 

Besöks- och postadress

Gata Postnummer / Ort Telefonnummer E-post
Vanadisvägen 9 B 113 46 Stockholm 08-410 410 08   stockholm@cybergymnasiet.se

Skolledning

Namn Tjänst/Roll Telefonnummer E-post
Annika Hanberger rektor 08-410 410 05 annika.hanberger@cybergymnasiet.se
Annelie Rohlin administrativ chef 08-410 410 10 annelie.rohlin@cybergymnasiet.se
Sarah Ahmed programchef NA/TE 08-410 410 07 sarah.ahmed@cybergymnasiet.se
Kristin Frössén programchef EK/SA/HU 08-410 410 01  kristin.frossen@cybergymnasiet.se
Vanessa Lenkel programchef EE/ES/HV 08-410 410 03 vanessa.lenkel@cybergymnasiet.se

 

Elevhälsoteam

Namn Roll Telefonnummer E-post
Anna Schmidt skolsköterska 08-410 410 28 anna.schmidt@cybergymnasiet.se
Anna Lund kurator 08-410 410 23 anna.lund@cybergymnasiet.se
Camilla Hallström specialpedagog camilla.hallstrom@cybergymnasiet.se
Helene Wånggren elevassistent helene.wanggren@cybergymnasiet.se
Jennie Bohman speciallärare jennie.bohman@cybergymnasiet.se
Kaxa Lindberg Robé kurator 08-410 410 27 kaxa.lindberg.robe@cybergymnasiet.se
Lis-Marie Nilsson Studie- och yrkesvägledare 08-410 410 22 lis-marie.nilsson@cybergymnasiet.se
Louise Olausson specialpedagog 08-410 410 26 louise.olausson@cybergymnasiet.se
Mahad Jimale elevassistent mahad.jimale@cybergymnasiet.se
Maria Sziklay elevassistent maria.sziklay@cybergymnasiet.se
Predrag Markovic elevassistent predrag.markovic@cybergymnasiet.se
Theo Lundmark Studie- och yrkesvägledare theo.lundmark@cybergymnasiet.se
Tamana Chander skolsköterska 08-410 410 30 tamana.chander@cybergymnasiet.se

 

Admin och övrig personal

Namn Roll Telefonnummer E-post
Britt Beckius reception / elevstöd 08-410 410 08 britt.beckius@cybergymnasiet.se
Djavad Zarabi elevstöd 08-410 410 09  djavad.zarabi@cybergymnasiet.se
Marat Gaitov vaktmästare 0768-85 24 47 marat.gaitov@ppsab.com
Rudy Boto Mandjala elevstöd rudyboto.mandjala@cybergymnasiet.se
Selma Granhäll administration 08-410 410 18 selma.granhall@cybergymnasiet.se
Victor Fagler IT 0768-85 10 13 victor.fagler@cybergymnasiet.se
Zara Elmi administration 08-410 410 06 zara.elmi@cybergymnasiet.se

Lärare

Namn Sign Ämneskombination E-post
Adam Eriksson AEN ekonomiämnen adam.eriksson@cybergymnasiet.se
Andreas Lindberg ALI  hi / sh andreas.lindberg@cybergymnasiet.se
Ann Dahlberg ADG foto ann.dahlberg@cybergymnasiet.se
Azad Marof AMF ma azad.marof@cybergymnasiet.se
Anna Boström ABM sv anna.bostrom@cybergymnasiet.se
Adam Bott ABT en / hi adam.bott@cybergymnasiet.se
Alexander Sääf ASF en / re alexander.saaf@cybergymnasiet.se
Amina Henriksson AHN sv /svas amina.henriksson@cybergymnasiet.se
Birgitta Baecklund BBD bild birgitta.baecklund@cybergymnasiet.se
Björn Granberg BGG  dig skapande / animation bjorn.granberg@cybergymnasiet.se
Bladimir Carrasco Castro BCC  sp / en bladimir.carrasco.castro@cybergymnasiet.se
Christian Huldt CHT ma christian.huldt@cybergymnasiet.se
Carlos Holguín CHN ma carlos.holguin@cybergymnasiet.se
Cathrin Englund CED re / sh / hi cathrin.englund@cybergymnasiet.se
Christina Wilkeståhl CWL sve / svas / en föräldraledig
Diana Basulto Äikäs DBS sp / re diana.basultoaikas@cybergymnasiet.se
Edgardo Almonacid EAD ma / fy edgardo.almonacid@cybergymnasiet.se
Elin Berglund EBD nk / föräldraledig
Eva Axelsson EAN sv / ty eva.axelsson@cybergymnasiet.se
Ghada Faik Sayegh GFS  mekatronik / ma ghada.faik.sayegh@cybergymnasiet.se
Göran Aspgren GAN idh / en goran.aspgren@cybergymnasiet.se
Gunvor Plougsgaard Sundholm GPS bild g.p.s@cybergymnasiet.se
Hanna Magnusson HMN sva hanna.magnusson@cybergymnasiet.se
Hengameh Moadeli HMI en / re hengameh.moadeli@cybergymnasiet.se
Henrik Stawe HSE  sv / skrivande henrik.stawe@cybergymnasiet.se
Jessica Allansson JAN hi / litteratur jessica.allansson@cybergymnasiet.se
Joel Josefsson JJN sv / psykologi joel.josefsson@cybergymnasiet.se
Johan Fant JFT jap johan.fant@cybergymnasiet.se
Johan Swanljung JOS ma johan.swanljung@cybergymnasiet.se
Kamran Tabassi KTA idh / med. grundkurs kamran.tabassi@cybergymnasiet.se
Karin Hellström KHM bi / ke / nk karin.hellstrom@cybergymnasiet.se
Katarina Maunsbach KMH ma / tof katarina.maunsbach@cybergymnasiet.se
Lennart Sjölander LSR regler- och belysningsteknik lennart.sjolander@cybergymnasiet.se
Lotta Grinder LGR en / fr föräldraledig
Ludwig Weingård LWD ma / datorteknik / programmering ludwig.weingard@cybergymnasiet.se
Maria Winther MWI musik maria.winther@cybergymnasiet.se
Mats Andersson MTS sh / hi mats.andersson@cybergymnasiet.se
Mattias Holmlund MHD musik- och ljudprod / ensemble mattias.holmlund@cybergymnasiet.se
Matts Erik Eriksson MEN sh mattserik.eriksson@cybergymnasiet.se
Mikael Dehlén MIN bi / ge / nk mikael.dehlen@cybergymnasiet.se
Mikael Soleman MSO ma / elmekanik / elkunskap mikael.soleman@cybergymnasiet.se
Milad Farahdokht MFT ma / energiteknik milad.farahdokht@cybergymnasiet.se
Monica Tranquilli MOT sv / it monica.tranquilli@cybergymnasiet.se
Magnus Olsen MAG datarelaterade kurser magnus.olsen@cybergymnasiet.se
Martin Arce Lindqvist MAL webb / media / digitalt skapande martin.arcelindqvist@cybergymnasiet.se
Maria-Olympia Giannali Atzelidis MOG en maria.giannali.atzelidis@cybergymnasiet.se
Madelene Zander MZR en / fr madelene.zander@cybergymnasiet.se
Martin Söderberg MSG sva martin.soderberg@cybergymnasiet.se
Martin Aliaga Bungerfeldt MAT sva martin.aliagabungerfeldt@cybergymnasiet.se
Mats Nilbratt MNT ke mats.nilbratt@cybergymnasiet.se
Mathias Liljhammar MLR sh / jur / rättskunsk mathias.liljhammar@cybergymnasiet.se
Martin Florén MFN nk / bi martin.floren@cybergymnasiet.se
Natalia Rodriguez NRZ frisör natalia.rodriguez@cybergymnasiet.se
Patrik Kinhult PKT idh / sv patrik.kinhult@cybergymnasiet.se
Rakib Shelah Ahmed RAK datorteknik / programmering / webb rakib.shelahahmed@cybergymnasiet.se
Rickard Öhman RÖN sh / hi / fi rickard.ohman@cybergymnasiet.se
Sara Skoglund SSD piano / gemu / musikteori sara.skoglund@cybergymnasiet.se
Stefan Ekstedt SET gitarr / musiklära stefan.ekstedt@cybergymnasiet.se
Susanna Osser SOR ty / en susanna.osser@cybergymnasiet.se
Sunghee Kim SKM koreanska sunghee.kim@cybergymnasiet.se
Svetlana Kaplia SKA  ma svetlana.kaplia@cybergymnasiet.se
Susanne Tungfelt STT frisör susanne.tungfelt@cybergymnasiet.se
Thorleif Alpberg TAG medieprod / graf / film thorleif.alpberg@cybergymnasiet.se
Ulrika Björnsdotter UBR ek ulrika.bjornsdotter@cybergymnasiet.se
Viktor Hagström VHM sh / hi viktor.hagstrom@cybergymnasiet.se

Mentorer

Klass Mentor E-post
EE16A Kamran Tabassi kamran.tabassi@cybergymnasiet.se
EE17A Göran Aspgren goran.aspgren@cybergymnasiet.se
EE17A Magnus Olsen magnus.olsen@cybergymnasiet.se
EK16A Ulrika Björnsdotter ulrika.bjornsdotter@cybergymnasiet.se
EK16A Azad Marof azad.marof@cybergymnasiet.se
EK16B Hengameh Moadeli hengameh.moadeli@cybergymnasiet.se
EK17A Mathias Liljhammar mathias.liljhammar@cybergymnasiet.se
EK17A Adam Eriksson adam.eriksson@cybergymnasiet.se
EK17B Diana Basulto Äikäs diana.basultoaikas@cybergymnasiet.se
EK17B Hanna Magnusson hanna.magnusson@cybergymnasiet.se
ES16A Sara Skoglund sara.skoglund@cybergymnasiet.se
ES16A Maria Winther maria.winther@cybergymnasiet.se
ES16B Henrik Stawe henrik.stawe@cybergymnasiet.se
ES16C Susanna Osser susanna.osser@cybergymnasiet.se
ES17A Mattias Holmlund mattias.holmlund@cybergymnasiet.se
ES17B Gunvor Plougsgaard Sundholm g.p.s@cybergymnasiet.se
ES17C Thorleif Alpberg thorleif.alpberg@cybergymnasiet.se
ES17C Martin Arce Lindqvist martin.arcelindqvist@cybergymnasiet.se
HU16A Monica Tranquilli monica.tranquilli@cybergymnasiet.se
HU17A Madelene Zander madelene.zander@cybergymnasiet.se
HU17A Viktor Hagström viktor.hagstrom@cybergymnasiet.se
HV16A Natalia Rodriguez natalia.rodriguez@cybergymnasiet.se
NA16A Karin Hellström karin.hellstrom@cybergymnasiet.se
NA17A Andreas Lindberg andreas.lindberg@cybergymnasiet.se
NA17A Martin Florén martin.floren@cybergymnasiet.se
NA17B Adam Bott adam.bott@cybergymnasiet.se
NA17B Mikael Dehlén mikael.dehlen@cybergymnasiet.se
SA16A Johan Fant johan.fant@cybergymnasiet.se
SA16A Maria-Olympia Giannali Atzelidis maria.giannali.atzelidis@cybergymnasiet.se
SA16B Joel Josefsson joel.josefsson@cybergymnasiet.se
SA16B Selma Granhäll selma.granhall@cybergymnasiet.se
SA17A Cathrin Englund cathrin.englund@cybergymnasiet.se
SA17A Milad Farahdokht milad.farahdokht@cybergymnasiet.se
SA17B Johannes Lindberg johannes.lindberg@cybergymnasiet.se
TE16A Rakib Shelah Ahmed rakib.shelahahmed@cybergymnasiet.se
TE16B Edgardo Almonacid edgardo.almonacid@cybergymnasiet.se
TE16C Birgitta Baecklund birgitta.baecklund@cybergymnasiet.se
TE17A Patrik Kinhult patrik.kinhult@cybergymnasiet.se
TE17A Alexander Sääf alexander.saaf@cybergymnasiet.se
TE17B Ludwig Weingård ludwig.weingard@cybergymnasiet.se
TE17B Helene Wånggren helene.wanggren@cybergymnasiet.se
TE17C Christian Huldt christian.huldt@cybergymnasiet.se
TE17C Martin Aliaga Bungerfeldt martin.aliagabungerfeldt@cybergymnasiet.se


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>